THIẾT BỊ UV HỒ CÁ CHỐNG RÊU

Đèn UV STERILIZATION KING 60W TEM VÀNG 74CM
Xem
Đèn UV STERILIZATION KING 30W TEM VÀNG 52CM
Xem
Đèn UV STERILIZATION KING 25W TEM VÀNG 40CM
Xem
Đèn UV STERILIZATION KING 40W TEM VÀNG 62CM
Xem
ĐÈN UV A1 PRO 100W (78CM)
Xem

ĐÈN UV A1 PRO 100W (78CM)

         
1,000,000đ  
ĐÈN UV A1 PRO 75W (68CM)
Xem

ĐÈN UV A1 PRO 75W (68CM)

         
850,000đ  
ĐÈN UV A1 PRO 55W (55CM)
Xem

ĐÈN UV A1 PRO 55W (55CM)

         
700,000đ  
ĐÈN UV YEBEN 40W-110CM
Xem

ĐÈN UV YEBEN 40W-110CM

         
1,500,000đ  
ĐÈN UV YEBEN 20W-81CM
Xem

ĐÈN UV YEBEN 20W-81CM

         
1,200,000đ  
ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 40W
Xem

ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 40W

         
3,500,000đ  
ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 20W
Xem

ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 20W

         
3,000,000đ  
ĐÈN UV A1 PRO 30W (36CM)
Xem

ĐÈN UV A1 PRO 30W (36CM)

         
600,000đ  
ĐÈN UV KOI MASTER 20W>100W
Xem

ĐÈN UV KOI MASTER 20W>100W

         
550,000đ  
ĐÈN UV PERIHA XỊN 36W>54W
Xem

ĐÈN UV PERIHA XỊN 36W>54W

         
1,200,000đ  
ĐÈN UV FORT DI 20W>100W
Xem

ĐÈN UV FORT DI 20W>100W

         
550,000đ