TEST NƯỚC

BÚT ĐO ĐỘ PH – Nhiệt Độ YQ-03
Xem

BÚT ĐO ĐỘ PH – Nhiệt Độ YQ-03

         
250,000đ  
Bút Đo độ mặnEC170
Xem

Bút Đo độ mặnEC170

         
2,000,000đ  
BÚT ĐO PH - Dr.meter PH100 (NHẬP MỸ)
Xem

BÚT ĐO PH - Dr.meter PH100 (NHẬP MỸ)

         
2,000,000đ  
Sera Test Box Koi
Xem

Sera Test Box Koi

         
2,000,000đ  
Bút đo độ pH 
Xem

Bút đo độ pH 

         
180,000đ  
Sera pH Test
Xem

Sera pH Test

         
150,000đ  
Sera NO3 Test
Xem

Sera NO3 Test

         
220,000đ  
Sera NO2 Test
Xem

Sera NO2 Test

         
200,000đ