Sản phẩm

BÚT ĐO PH - Dr.meter PH100 (NHẬP MỸ)
Xem

BÚT ĐO PH - Dr.meter PH100 (NHẬP MỸ)

         
2,000,000đ  
MÁY VỆ SINH HỒ KOI Pondomatic – Pontec Đức
Xem
TANK ĐO CÁ KOI MATALA 120x60x35cm
Xem

TANK ĐO CÁ KOI MATALA 120x60x35cm

         
2,500,000đ  
MÁY TẠO KHÓI MIST 5 ĐẦU
Xem

MÁY TẠO KHÓI MIST 5 ĐẦU

         
1,700,000đ  
THỨC ĂN CÁ KOI NHẬT TSUBAKI COLOR 20KG
Xem

THỨC ĂN CÁ KOI NHẬT TSUBAKI COLOR 20KG

         
5,700,000đ  
ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 40W
Xem

ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 40W

         
3,500,000đ  
ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 20W
Xem

ĐÈN UV MOUNTAIN TREE 20W

         
2,900,000đ  
MÁY BƠM BONETAR BT3550
Xem

MÁY BƠM BONETAR BT3550

         
350,000đ  
MÁY BƠM ATMAN 107S
Xem

MÁY BƠM ATMAN 107S

         
750,000đ  
MÁY BƠM ATMAN 105S
Xem

MÁY BƠM ATMAN 105S

         
450,000đ  
MÁY BƠM JEBAO CM 20.000
Xem

MÁY BƠM JEBAO CM 20.000

         
2,150,000đ  
MÁY BƠM JEBAO CM 18.000
Xem

MÁY BƠM JEBAO CM 18.000

         
2,100,000đ  
ĐÈN PHA HỒ CÁ 3 BÓNG JEBAO GL2-3
Xem

ĐÈN PHA HỒ CÁ 3 BÓNG JEBAO GL2-3

         
600,000đ  
ĐÈN PHA HỒ CÁ 3 BÓNG JEBAO GL1LED-3
Xem

ĐÈN PHA HỒ CÁ 3 BÓNG JEBAO GL1LED-3

         
600,000đ