ĐÈN LED HỒ CÁ ĐỔI MÀU-ĐIỀU KHIỂN TỪ XA T4 HIGH CLASS